g Generis s.r.o.

SKEN HU

 

 

 

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

 


 

 

CDKL5

 

 

 

 

MARGARÉTKA

 

OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár pre ŤZP