SKENHU

Trojkolky  |   Novinky  |   Ručný pohon  |   Rikše  |   Zákazková výroba  |   Elektropohon  |   Diferenciál  |   Výroba  |   Videá  |   Akcia

DIFERENCIÁL

Okrem toho, že sa diferenciál bežne používa v automobilovom priemysle, čoraz častejšie sa montuje aj do rôznych typov trojkoliek a dvojstopových vozidiel.


ÚČEL
Slúži na rozdeľovanie otáčok ľavého a pravého kolesa pri prejazde zákrutou.


ÚVOD
Diferenciál je mechanický prvok umožňujúci rozdelenie pohonu na dva výstupné hriadele. Podľa svojho prevedenia upravuje rozdelenie prídavného točivého momentu a dovoľuje rozdielne otáčky oboch výstupov. To je potrebné predovšetkým v zákrutách, kedy jednotlivé kolesá opisujú odlišné dráhy. Je preto potrebné si uvedomiť nasledovnú základnú podmienku: Aby točivá sila mohla na hriadeľ vôbec pôsobiť, potrebuje na opačnej strane nejaký odpor pôsobiaci proti nej.Bez odporu žiadny točivý moment nevznikne.


POPIS ČINNOSTI DIFERENCIÁLU
Diferenciál je časťou hnacej sústavy automobilu. Je to mechanizmus rozdeľujúci hnaciu silu na obidve kolesá poháňanej nápravy. Významnú úlohu zohráva pri prejazde zákrutami, kedy sa kolesá jednej nápravy / vplyvom opisovanej kružnice / točia rozdielnymi otáčkami. Rozdelenie hnacej sily zabezpečuje práve tento diferenciál. Diferenciál, ktorý rozdeľuje hnaciu silu medzi nápravy vozidla sa nazýva medzinápravový diferenciál. Diferenciál, ktorý rozdeľuje hnaciu silu medzi poloosi sa nazýva nápravový diferenciál.

Diferenciál pracuje na princípe planétovej prevodovky. Ak ide vozidlo po rovnej, priamej vozovke, točivý moment pastorka poháňa tanierové koleso, ktoré so sebou unáša skriňu (klietku)diferenciálu a s ním aj čap satelitov. Satelity plnia funkciu unášačov planétových kolies. Planétové kolesá otáčajú hnacie hriadele a kolesá. Obidve kolesá, hriadele aj „planéty“ sa otáčajú rovnakou rýchlosťou. Satelity teda "krúžia" okolo priečnej osi diferenciálu, oproti planétovým kolesám však stoja – na čape sa neotáčajú. Vo vnútri klietky diferenciálu tak vlastne stoja všetky 4 ozubené kolesá oproti sebe a oproti klietke diferenciálu. To je stav pri priamej jazde. Ak potom vozidlo vojde do zákruty nezmenšenou rýchlosťou, koleso na vonkajšej – a teda dlhšej – dráhe zákruty musí zrýchliť. Spolu s ním zrýchli aj hnací hriadeľ "vonkajšieho" kolesa. Koleso na vnútornej - a teda kratšej – dráhe zákruty začne spomaľovať, a s ním spomalí aj hnací hriadeľ "vnútorného" kolesa. Planétové kolesá sa začnú otáčať rozdielnou rýchlosťou. Satelity sa musia začať otáčať na svojom čape v opačnom zmysle, ale ich unášací moment, sprostredkovaný čapom, trvá.

Otáčanie satelitov umožňuje rozdiel – diferenciu – v rýchlosti otáčania obidvoch hnacích hriadeľov. Odtiaľ vzniklo pomenovanie diferenciál.